Kategorie

Hodí se chůze naboso do moderního prostředí měst?

4.11.2016

Tématem, které budí asi nejvíce otázek je bosá noha versus tvrdý povrch v urbanizovaném prostředí. Bosá chůze je naší přirozeností a nohy jsou k ní evolučně uzpůsobené. Je to ale vhodné i v moderním prostředí měst? Odpověď není jednoznačná.

barefoot ve městě

Základním kamenem je způsob pohybu a další proměnné

Základní studie na toto téma, která byla provedena u běžců, dokazuje, že z čistě mechanického hlediska nezáleží na tvrdosti povrchu, ale především na způsobu dopadu chodidla na něj. Běžci používající při krokovém cyklu dopad patou (rear-foot-strike) jsou vystaveni mnohem větší vertikální reakční síle podložky (= síla, kterou podložka působí na tělo běžce), než běžci používající dopad na střední a přední část chodidla (fore-foot a mid-foot-strike), a to nezávisle na kvalitě podložky (Lieberman a spol., 2010). Výsledky Liebemanovy studie mohou sloužit jako pozitivní argument pro bosý pohyb. Sami autoři však zároveň uvádějí, že je třeba mnohem hlubší výzkum, abychom této oblasti dokázali lépe porozumět.

Ano, lidské tělo a lidský pohyb nejsou jen otázkou biomechaniky. Ve hře je mnohem více proměnných, které rozhodují o tom, zda konkrétnímu člověku bude bosý pohyb ve městě vyhovovat nebo ne. Těmi nejdůležitějšími se zatím zdají být tyto dvě:

  • strukturální stabilita a připravenost nohou
  • kvalita pohybového vzoru chůze

Kde je pravda?

Po světě chodí miliony lidí, kteří jsou živým důkazem toho, že bosý pohyb v prostředí betonu a asfaltu nepředstavuje problém. Protipólem tomu jsou pak ti, pro které je velmi bolestivé a problematické už jen vyzout ortopedickou obuv a postavit se naboso na tvrdou dlažbu.

Odpovědí jsou opět naše dvě proměnné. Pokud si člověk celoživotně, od dětství buduje strukturálně silné, dobře fungující nohy a kvalitní chůzový vzor, může bez obtíží fungovat i ve velmi náročných podmínkách. Pokud od prvních kroků chodíme pevně obuti, naše nohy v podstatě nepoužíváme a o kvalitě chůze nemůže být ani řeč, pak je pohyb bez bot obtížný a bolí.

Bosá chůze versus beton

Problémem samotným však není bosá chůze versus beton, problémem je slabá dysfunkční noha. A my potřebujeme především pochopit, jak postupně a bezpečně adaptovat slabé nohy na vyšší svalové nároky minimálních bot a městského prostředí, ve kterém žijeme.

Barefoot obuv v moderním prostředí je zatím velmi mladým tématem. Chybí nám dlouhodobé studie i zkušenosti. Bude proto zajímavé a velmi důležité sledovat, jak se lidem v minimálních botách povede v budoucnu.

Kam dál?

Mgr. Pavla Pročková
(Celý článek vyšel v 2. čísle časopisu Umění Fyzioterapie dne 22. 9. 2016)

Seznam použité literatury

Kategorie blogu